Information från styrelsen 


2023-01-01 Ny ekonomisk förvaltare

Fastighetsägarna Service sköter den ekonomiska förvaltningen i fastigheten från och med den 1 januari 2023. kontakta dem på 08-617 76 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se.

2022-05-16 Årsstämma 2022.    

Varmt välkomna till årsstämman 2022. Stämman kommer att hållas 30 maj kl. 18.00-19.45 i Långholmens Folkhögskola. Vänligen anmäl er om ni kommer att närvara på stämman till styrelsen i Boappa eller via mail info@brfstrandlycka.se. Årsredovisning för 2021 finns uppladdat på hemsidan under "Dokument" samt kommer att delas ut i brevlådor under v. 20. Agenda har delats ut till samtliga medlemmar via brevlåda under v. 19.

2022-03-22 Årsstämma, städdag.

Söndagen den 8 maj, 11-1 september kommer vi att ha en städdag. Container kommer att finnas på plats under helgen 6-8 maj. Årstämman kommer att vara den 30 maj kl. 18.00 i lokaler i Marabouparken. Styrelsen kommer skicka mer information via boappa samt brev.

 • 2021-09-15 Rensning av cyklar, cykelrum samt barnvagnsrum

Torsdagen den 16:de september kommer vi att märka upp cyklar i förråd samt utomhus. Vi kommer även att markera samtliga saker som finns i barvagnsförråd samt cykelrum. Vi kommer därefter att plocka bort samtliga saker som fortfarande är markerade.

Att tänka på:
Om du vill behålla dina saker -ta bort markeringen senast 25:e september. 

Den 26:e september kommer vi att plocka bort samtliga saker som fortfarande har en markering. 

(observera att vi först placerar dessa i förråd några veckor innan det slängs, om någon missar att ta bort sin markering - hör av er till styrelsen).

Obs!I barnvagsnrum är det endast tillåtet att ha barnvagnar, barn- och sparkcyklar, cykelstolar samt pulkor. Resterande kommer att plockas bort. Detta för allas trivsel och för att samtliga boende ska kunna använda ytorna.


 • 2021-09-12 KONTROLL AV BRANDLARM

Vi vill uppmärksamma samtliga på att kontrollera sina brandlarm. Vissa larm behöver bytas ut, kontrollera och köp in nya vid behov. Detta är ingen kostnad som föreningen står för utan varje lägenhetsinnehavares ansvar.

 • 2021-04-14 STÄDHELG

Helgen den 23-25:e april kommer vi att kalla till en gemensam städhelg. Med tanke på covid kan vi inte samlas för många samtidigt och har därför infört en härlig städhelg istället för dag. Via länken nedan står städuppgifter som behöver utföras. Städmaterial kommer placeras i gemensamma återvinningsrummet.

Container är även beställd denna helg, passa på att rensa hemma! ObS!! Inget farligt avfall får slängas i containern (ex färg, el eller renoveringsmaterial).

Länk till uppgifter: https://www.ferendum.com/sv/PID654740PSD1953311657

Vi vore tacksamma om så många som möjligt kan hjälpa till då det är en hel del att städa och röja.

Mvh Styrelsen


 • 2021-03-27 Sandupptagning PSG


Onsdagen den 7/4 med start kl. 09.00 påbörjas sandupptagning på parkeringen Pelle Svanslös gata samt vid portar. Ni som hyr parkeringsplatser utomhus, vänligen flytta bilarna under tiden så de kan få med allt grus samt att undvika skador på bilar.

 • 2021-03-18 Information från Valberedningen  

  Snart är det dags för årsstämma i Brf Strandlycka i Annedal och val av styrelse! Är du intresserad av att gå med - kontakta isåfall valberedningen på mailadress:
  vb-brfstrandlycka@outlook.com

  Styrelsen skulle behöva lite förstärkning med 1 – 2 personer, gärna någon med kunskaper kring utemiljö och trädgård. Det finns även ett stort behov av någon som är stjärna på administration, som kan t ex ansvara för mail, boappa och uppdateringar av hemsidan.

  Men även du som känner ett engagemang och intresse av att föreningen sköts på bästa sätt är välkommen att anmäla ditt intresse som styrelseledamot.

  Årsstämman kommer att var den 27 maj och vi behöver din intresseanmälan innan dess, helst senast måndag 26 april

 • 2021-01-01 - Nya leverantörer

  Föreningen har fr.o.m. 1 januari 2021 bytt leverantör för hissar och fastighetsskötsel. Stockholms Hiss-Service AB ansvarar för hissarna och Fastighetsskötsel AB för vår fastighetsskötsel. Kontaktuppgifter hittar ni under fliken "För medlemmar".


 • 2020-10-24 - Sopor

  Styrelsen vill uppmana samtliga att ej lämna sopor utanför sopnedkastet. Om ett lås inte fungerar, kontakta styrelsen omgående för felanmälan. Vi har sopnedkast både på Pelle Svanslös gata samt på Tappvägen, fungerar inte den ena kan ni prova med den andra. Om sopor lämnas på gatan kommer råttor samt fåglar att lockas fram och detta undviker vi gärna.

 • 2020-10-03 PARKERING

  Nu har samtliga bilar flyttats från Bullerbytorget till det nya garaget. Det finns ett fåtal platser kvar i garaget. Om någon vill ändra sin plats eller är i behov av fler parkeringsplatser, kontakta BRF Ekonomen. Observera att en administrativ avgift kan tillkomma vid upprättande av nya avtal. Parkering i garaget kostar 1 300 kr per månad.

  Hantering av parkeringsplatser sköts framöver av BRF Ekonomen (avtal, kö, fakturor osv). Vid borttappad tagg eller vid beställning av ny tagg, kontakta styrelsen på info@brfstrandlycka.se. Obs! Vid förlust av tagg/fjärrkontroll uppstår en kostnad på 400 kr för tagg respektive 850 kr för fjärrkontroll.


 • 2020-09-21 TAGGAR FÖR GARAGE/AVTAL

  Tid för att skriva på avtal samt hämta ut taggar till garaget:

  Plats: Pelle Svanslös gata 2

  Tider: Söndag 27:de september, 17-18.30

Måndag 28:de september 17-18.00

Obs! Tänk på att hålla avstånd och att ej samlas för många samtidigt.
Om ni har förhinder under angivna tider, kontakta styrelsen.


 • 2020-10-01 - PARKERINGAR

  1 oktober kommer föreningen få tillgång till garage platser i det nya Baltic huset. Samtliga berörda kommer att få separat information, nya avtal samt taggar till garaget.

  OBS! Samtliga bilar måste vara flyttade senast 1 oktober, 2:a oktober kommer parkeringarna på bullerbytorget att tas ur bruk och bilar som står kvar riskerar att bli inlåsta. • 2020-09-27 - STÄDDAG (INSTÄLLT)

  Söndagen den 27 september kommer vi att ha en gemensam städdag. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara. Vi drar igång vid 10.00 och samlas på vändplatsen på Pelle Svanslös gata. Vi kommer att bjuda på dryck och enklare tilltugg.

 • 2020-08-27 - NY HEMSIDA OCH NYA KONTAKTUPPGIFTER

  Nu har vi äntligen fått igång vår nya hemsida och ny e-post. Vid kontakt med styrelsen, kontakta oss på info@brfstrandlycka.se. Då vår tidigare e-post adress har varit ur bruk under sommaren ber vi er som har försökt kontakta oss via mail att kontakta oss på nytt på vår nya mail.