För mäklare

Välkommen till vår informationssida för mäklare, här finns information om vår förening. För ytterligare information ber vi dig kontakta föreningens styrelse: info@brfstrandlycka.se.

För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till https://ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser.

Antal lägenheter, lokaler och ev hyresrätter i föreningen:

68 lägenheter, inga lokaler och inga hyresrätter.

Utförda större renoveringar och årtal, t ex stambyte, byte av elstigare, tak, fasad, fönster, tvättstuga, OVK etc

  • Fastigheterna var färdigbyggda 2012. Inga större renoveringar har gjorts sedan dess.

  • OVK utfördes våren 2022

  • Luftinjustering utfördes våren 2022.

  • Ny energideklaration utfördes hösten 2019.

  • Vi har ingen tvättstuga, källare eller gemensamma förråd i föreningen


Kommande renoveringar

Stamspolning har genomförts under 2022. I övrigt är inga större renoveringar, utöver sedvanligt underhåll, planerade för de närmsta åren.

Avgiftsförändringar

Beslut om oförändrad avgift 2024.


Vad ingår i månadsavgiften

Vi tillämpar individuell mätning av hushållsel och varmvatten i föreningen.

Kostnaden för den faktiska el- och varmvattensförbrukningen faktureras i efterhand var tredje månad, tillsammans med månadsavgiften.

Ett obligatoriskt tillägg för Telia Triple play tillkommer på månadsavgiften, 200 kr/månad.


Har föreningen kollektiv bostadsrättsförsäkring?

Ja, via Trygg-Hansa.

Till vilken adress skickar vi in handlingarna om ansökan för medlemskap?

Handlingar för överlåtelser skickas in via ny-medlem.se.Informationen uppdaterad 17 mars 2024

Har föreningen garage/parkeringar för uthyrning och i så fall finns platser lediga alternativt kösystem? Kostnad? Idag har föreningen 10 st markplatser på Pelle Svanslös gata. En markplats kostar 650 kr/månad. Från 1 oktober 2020 har vi tillgång till garage i husen Baltic 24 och 25. En plats i garaget kostar 1531 kr. Vi har totalt 41 platser. Vi har för närvarande kö till markplatserna. Till markplatserna är kötiden c:a 5 år. I garaget finns för närvarande en ledig plats (mars 2024).

Äger föreningen fastigheten med tomträtt? Om ni har ett tomträttsavtal, till när är detta förhandlat?

Ja, fastigheten innehas med tomträtt och avtalet löper till september 2030.

Vilken leverantör har föreningen för TV/Bredband?

Telia. OBS: viktigt för medlemmar som flyttar ur föreningen att säga upp sitt avtal med Telia samt lämna kvar tv box och router, i annat fall debiteras man för dessa..

Finns det fiber indraget i fastigheten och upp till lägenheterna?

Ja.

Uppvärmning och ventilation

Fjärrvärme och FTX.

Vad finns det för övriga utrymmen? T ex källare, cykel- och barnvagnsrum, tvättstuga, lokaler, övernattningslägenhet?

Cykel- och barnvagnsrum finns i varje hus.
Vi har inga källar-, vinds- eller gemensamma förrådsutrymmen.

Vi har inga gemensamma tvättstugor, lokaler eller övernattningslägenhet/er i våra fastigheter.

Tillåter föreningen delat ägandeskap och hur många tillåts äga lägenheten? Godkänns juridiska personer som medlem?

Ja, vi godkänner delat ägandeskap med minsta ägarandel 10%.

Minsta tillåtet ägarantal är 1 st och maximalt ägarantal 4 st.

Juridiska personer kan godkännas som medlem i föreningen under förutsättning att samtliga styrelseledamöter ställt sig bakom beslutet. Beslutet kan förenas med villkor.