För mäklare

Välkommen till vår informationssida för mäklare, här finns information om vår förening. För ytterligare information ber vi dig kontakta föreningens styrelse: info@brfstrandlycka.se.

För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till https://ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser.

Antal lägenheter, lokaler och ev hyresrätter i föreningen:

68 lägenheter, inga lokaler och inga hyresrätter.

Utförda större renoveringar och årtal, t ex stambyte, byte av elstigare, tak, fasad, fönster, tvättstuga, OVK etc

  • Fastigheterna var färdigbyggda 2012. Inga större renoveringar har gjorts sedan dess.

  • OVK utfördes våren 2022

  • Luftinjustering utfördes våren 2022.

  • Ny energideklaration utfördes hösten 2019.

  • Vi har ingen tvättstuga, källare eller gemensamma förråd i föreningen


Kommande renoveringar

Stamspolning har genomförts under 2022. I övrigt är inga större renoveringar, utöver sedvanligt underhåll, planerade för de närmsta åren.

Avgiftsförändringar

Månadsavgiften höjs med 7-11 % (beroende på andelstal) från och med 1 januari 2023.


Vad ingår i månadsavgiften

Vi tillämpar individuell mätning av hushållsel och varmvatten i föreningen.

Kostnaden för den faktiska el- och varmvattensförbrukningen faktureras i efterhand var tredje månad, tillsammans med månadsavgiften.

Ett obligatoriskt tillägg för Telia Triple play tillkommer på månadsavgiften, 200 kr/månad.


Har föreningen kollektiv bostadsrättsförsäkring?

Ja, via Trygg-Hansa.

Till vilken adress skickar vi in handlingarna om ansökan för medlemskap?

BRF Strandlycka i Annedal, Pelle Svanslös gata 2, 16870 Bromma.Informationen uppdaterad 10 jan 2023

Har föreningen garage/parkeringar för uthyrning och i så fall finns platser lediga alternativt kösystem? Kostnad? Idag har föreningen 10 st markplatser på Pelle Svanslös gata. En markplats kostar 650 kr/månad. Från 1 oktober 2020 har vi tillgång till garage i husen Baltic 24 och 25. En plats i garaget kostar 1 300 kr. Vi har totalt 41 platser. Vi har för närvarande kö till både garage samt markplatserna (uppdaterat 20212-03). Till markplatserna är kötiden c:a 5 år, till garage ca 3-6 mån.

Äger föreningen fastigheten med tomträtt? Om ni har ett tomträttsavtal, till när är detta förhandlat?

Ja, avtalet löper till september 2030.

Vilken leverantör har föreningen för TV/Bredband?

Telia. OBS: viktigt för medlemmar som flyttar ur föreningen att säga upp sitt avtal med Telia samt lämna kvar tv box och router, i annat fall debiteras man för dessa..

Finns det fiber indraget i fastigheten och upp till lägenheterna?

Ja.

Vad finns det för övriga utrymmen? T ex källare, cykel- och barnvagnsrum, tvättstuga, lokaler, övernattningslägenhet?

Cykel- och barnvagnsrum finns i varje hus.
Vi har inga källar-, vinds- eller gemensamma förrådsutrymmen.

Vi har inga gemensamma tvättstugor, lokaler eller övernattningslägenhet/er i våra fastigheter.

Tillåter föreningen delat ägandeskap och hur många tillåts äga lägenheten? Godkänns juridiska personer som medlem?

Ja, vi godkänner delat ägandeskap med minsta ägarandel 10%.

Minsta tillåtet ägarantal är 1 st och maximalt ägarantal 4 st.

Juridiska personer kan godkännas som medlem i föreningen under förutsättning att samtliga styrelseledamöter ställt sig bakom beslutet. Beslutet kan förenas med villkor.