Kontaktformulär:

OBS! Innan ni kontaktar styrelsen se gärna informationen under sidorna "för medlemmar" eller "mäklare". De flesta svar på frågor ska finnas under dessa rubriker.

Kontakta vår ekonomiska förvaltare Brf Ekonomen vid ekonomiska frågor (fakturor, parkering osv).

Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontaktuppgifter

Styrelsen 2022/2023
Anders Engström
Christoffer Carlsson
Fredrik Jorring
Robert Pettersson
Ulrika Jäder
Organisationsnummer: 769619-3965

Pelle Svanslösgata 2, 168 70 Bromma

info@brfstrandlycka.se