Information för medlemmar

Nedan följer information för medlemmar, vid övriga frågor, kontakta gärna styrelsen på e-post: info@brfstrandlycka.se


Ekonomisk förvaltning

Fastighetsägarna Service sköter den ekonomiska förvaltningen i fastigheten.

De erbjuder flera alternativ för hur du kan ta emot och betala dina avier. Gör gärna ett aktivt val, så slipper du pappersfakturor samtidigt som du gör en insats för miljön. Nedan ser du vilka betalningsalternativ som finns och hur du gör för att välja betalsättet:

  • Boendeappen En boendeapp fungerar som en smidig digital brevlåda, där du enkelt kan hålla koll på gamla och kommande avier samt betala dem. Sök på Boendeappen Avy i App Store eller Google Play, logga in med ditt mobila BankID och anmäl betalsättet i appen, så får du dina kommande avier där.

  • E-faktura Du registrerar dig för e-faktura i din internetbank genom att söka på Fastighetsägarna Service Stockholm AB. Registreringen börjar gälla från och med nästkommande avisering.

  • Autogiro Du registrerar dig för autogiro i din internetbank genom att söka på din förenings namn. Registreringen börjar gälla från och med nästkommande avisering. Har du tidigare betalat avgiften eller hyran via autogiro måste du meddela din bank, så att de kan annullera tidigare medgivande.

Är du ansluten till Kivra kommer dina kommande avier automatiskt att hamna där. Vill du inte ha dina avier i Kivra måste du kontakta dem för att ta bort Fastighetsägarna Services post därifrån. Har du frågor om dina avier kan du kontakta dem på 08-617 76 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se.

Det är även Fastighetsägarna Service som är ansvariga för all administration kring våra parkeringsplatser och det är dit du som medlem i vår förening vänder dig om du vill ställa dig i kö för en parkeringsplats.


Hissar

Stockholms Hiss-Service AB nsvarar för hissarna. Om hissdörrarna inte stängs, kontrollera att det inte ligger grus i dörrspåren och hindrar dörrarna att stängas innan ni ringer Hiss-Service AB.

Tel: 08-522 255 66


GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller den europeiska dataskyddsförordningen kallad GDPR. Ett syfte med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd. Enligt bostadsrättslagen är föreningen skyldig att ha ett medlemsregister och en lägenhetsförteckning. Utöver dessa hanterar föreningen även vissa andra personuppgifter.

I pdf-filen nedan finns detaljerad information om BRF Strandlycka i Annedals hantering av personuppgifter. Om ni har frågor rörande personuppgiftshantering efter att ha läst detta dokument kan ni vända er till styrelsen via e-mail info@brfstrandlycka.se

GDPR


Länkar:

Andrahandsuthyrning

Brandskyddsgenomgång

Avfall och sortering av avfall 

Renovering i lägenheten

Trivselregler

Boendepärm

Jour

Vid akuta åtgärder efter Fastighetsskötselns kontorstid ring Jourmontör AB. Jour skall endast kontaktas vid fel som innebär akut fara för person eller byggnad. Felanmälan av ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.

Tel: 08-657 77 50, vardagar 16:00-07:00 samt dygnet runt helger.Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel AB ansvarar för vår fastighetsskötsel fr o m 1 januari 2021.

Tel: 010-207 03 50, vardagar 08:00-16:00, lunchstängt 12:00-12:30.
E-mail: fel@fastighetsskotsel.se

Var tydlig med att ange vem ni är, var ni bor, telefonnummer de kan nå er på samt tydlig beskrivning av vad problemet består av. Tänk på att det är du som medlem som har betalningsansvaret för åtgärder (t ex arbete och/eller material) kopplade till din lägenhet.


PARKERING

Hantering av parkeringsplatser sköts av vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna Service

(avtal, kö, fakturor osv). Vid borttappad tagg eller vid beställning av ny tagg, kontakta styrelsen på info@brfstrandlycka.se. Obs! Vid förlust av tagg/fjärrkontroll uppstår en kostnad på 400 kr för tagg respektive 850 kr för fjärrkontroll.


INFÖR UTFLYTT.

Inför er flytt från Brf Strandlycka vill vi informera om följande:

Garage taggar - tänk på att återlämna taggar till garage, senast samma dag som parkeringskontraktet löper ut. I annat fall tas avgift ut från Trifam (850kr fjärr, 400kr tagg). Kontakta styrelsen för överlämning

Avtal Telia: Tänk på att du som boende behöver säga upp avtalet med Telia inför utflytt. I annat fall kan inte nästa boende teckna eget avtal. Detta gäller både internet samt TV. Router samt tv-box skall lämnas kvar i lägenheten


Porttagg/passerbrickor: 3 finns för samtliga lägenheter, 3 ska återlämnas till nya ägaren. I annat fall tas avgift ut på 400 kr per tagg.