Andrahandsuthyrning

Riktlinjer
Nedanstående gäller vid ansökan om andrahandsuthyrning i BRF Strandlycka i Annedal utöver det som står angivet i våra stadgar samt trivselregler.

OBS! Ansökan gäller för max 1 år i taget, oavsett skäl. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig till att skicka in en ny ansökan om bostadsrättsinnehavaren under godkänd, pågående andrahandsuthyrning vill byta hyresgäst/er.

Utlandsvistelse/arbete utomlands
Intyg från arbetsgivaren som bekräftar utlandstjänst och tjänstgöringstid samt kontaktuppgifter till arbetsgivaren, ska bifogas ansökan.

Arbete på annan ort
Avståndet till arbetet på annan ort ska överstiga 8-10 mil samt vara minst 1,5 timmes restid, enkel väg.
Intyg från arbetsgivaren samt kontaktuppgifter till densamme ska bifogas ansökan.

Studier på annan ort
Antagningsbesked alternativt ett intyg från skolan med kontaktuppgifter till densamme ska bifogas ansökan.

Kan juridisk person godkännas som hyresgäster?
Nej, vi kommer inte att godkänna juridiska personer som andrahandshyresgäster.

Parkeringsplats vid andrahandsuthyrning
Eftersom vi har lång kö till parkeringsplatserna kan vi inte gynna andrahandshyresgäster med egen parkering. Dessa platser är avsedda för våra medlemmar i första hand. Enligt hyreskontrakten så ska parkeringsplatsen nyttjas av kontraktsinnehavaren, dvs medlemmen i föreningen. Därmed kommer parkeringsplatsen att sägas upp från styrelsens sida vid godkänd andrahandsuthyrning. Medlemmen får ställa sig i kö för parkeringsplats, om behov finns att hyra en plats vid tillbakaflyttning.

Om kö för parkeringsplats inte finns kommer styrelsen att ta ställning till om andrahandshyresgästen får hyra parkeringsplatsen under pågående, godkänd andrahandsuthyrning. Det är ett beslut som i så fall kommer att tas vid varje enskilt tillfälle, om situationen skulle uppstå. I sådana fall krävs ansökan från andrahandshyresgästen.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning
Ansökan kan skickas via e-mail till info@brfstrandlycka.se alt. läggas i föreningens postlåda på Pelle Svanslös gata 1.

Blankett hittar du här