Avfall och sortering av avfall


Avfallshantering, elavfall, kemiska produkter

Soppåsar får inte ställas i trapphuset. De får inte heller lämnas vid sopsugen när det är stopp i dessa, eller på balkong/uteplats då de drar till sig fåglar och råttor.

Föreningen källsorterar vilket innebär att vi komposterar matavfall och källsorterar våra avfall. För glas, metall, plast, kartong, lampor, små elavfall samt batterier finns det uppmärkta kärl i miljörummet på Annedalsvägen 22. I miljörummet finns även bruna papperspåsar att hämta för ditt matavfall. Dessa bruna påsar kastas sedan i sopsugen märkt ”Matavfall”. Tidningar kastas i sopsugen märkt ”Tidningar/papper” och hushållsavfall kastas i ”Restavfall”. Tänk på att kasta ditt avfall på rätt plats.

Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme, föreningen betalar för varje tömning. Skölj ur dina pappers- och plastförpackningar för att undvika dålig lukt i miljörummet. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i miljörummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i miljörummet. Du ansvarar själv för att lämna sådant avfall till närmaste miljöstation.

Två gånger per år kommer det att finnas en container på plats på föreningens mark där medlemmarna har möjlighet att slänga grovsopor.